Second Opinion

Curfs Fysio & Sport biedt tevens de mogelijkheid voor een second opinion. Onder een second opinion wordt verstaan: de onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere (sport)fysiotherapeut dan de eigen therapeut.

Deze kan nuttig zijn bij twijfels over de diagnose of onzekerheid over het geboden onderzoek/behandeltraject.Het moet vooral worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over de behandeling. Het biedt de mogelijkheid om meer informatie over de feiten te verkrijgen.

Heb je behoefte aan een second opinion? Maak dan een afspraak bij Curfs Fysio & Sport of neem contact met ons op.

Bel mij terug