Curfs Fysio & Sport besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daarom deze disclaimer.

 

Aansprakelijkheid

Curfs Fysio & Sport is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Het bezoek aan de website van Curfs Fysio & Sport is voor eigen rekening en risico. Curfs Fysio & Sport sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Curfs Fysio & Sport behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Curfs Fysio & Sport is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Hyperlinks

De website van Curfs Fysio & Sport bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Curfs Fysio & Sport liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Curfs Fysio & Sport is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

 

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Curfs Fysio & Sport is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Curfs Fysio & Sport via [email protected] of +31629135161

Bel mij terug