Disclaimer

Curfs Fysio & Sport besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daarom deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

  • Curfs Fysio & Sport is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
  • Het bezoek aan de website van Curfs Fysio & Sport is voor eigen rekening en risico. Curfs Fysio & Sport sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • Curfs Fysio & Sport behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Curfs Fysio & Sport is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks

  • De website van Curfs Fysio & Sport bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Curfs Fysio & Sport liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Curfs Fysio & Sport is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Curfs Fysio & Sport is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Curfs Fysio & Sport via administratie@curfsfysio.nl of +31629135161

Wij helpen je graag verder

Ik wil graag mailen

Bel Curfs Fysio & Sport op +31 (0)45 - 260 0099
×